سپاسگزاری ...

در پی اتفاقاتی که متاسفانه در روز های گذشته در تالار گفتگوی انجمن حمایت از حیوانات افتاد دوستان خوب من در این تالار به وسایل مختلف بنده را مورد لطف و توجه فروانی قرار دادند که بنده را بسیار شرمنده کرد.

متاسفانه شرایط به گونه ای پیش رفته است که من دیگر نمی توانم مانند گذشته کنار دوستانم باشم ولی این اصلا باعث نخواهد شد که خودم را از دوستانم جدا بدانم و یا از پیگیری اهداف مشترکمان منصرف شوم.

خوشحالم که این اتفاقات ناخوشایند من و دوستانم را بیشتر به هم نزدیک کرد و توانستیم قدر همدیگر را بیشتر بدانیم.

من اعتقاد دارم مجموعه حمایت از حیوانات با همین مدیریت فعلی بودنش خیلی بهتر از نبودنش است و من هیچ وقت به دنبال تخریب و حذف این مجموعه نبوده و نیستم.

از لطف و مهربانی های دلسوزانه و صمیمانه دوستانم خیلی خیلی ممنونم و امیدوارم این سختی ها و نا ملایمت ها ذره ای در اراده محکمشان برای بهتر کردن دنیا برای ساکنانش خلل وارد نکند.

برای خودم و همه دوستانم آروزی استواری و پیشرفت دارم.

            gusfand2.jpg

            gusfand1.jpg

/ 0 نظر / 29 بازدید