حمايت از حيوانات ...

می توان گفت جمعی از بهترین و برجسته ترین موجودات نوع بشر در قالب تشکل های حامی حیوانات به فعالیت می پردازند، حامیان ایرانی حیوانات نیز از این قاعده مستثنی نیستند، پیشرفت انجمن در ایران به کندی ولی با جدیت و پیگیری مستمر و مسوولانه ی انسان هایی نمونه صورت گرفته است، با این حال هنوز هم ضعف های بسیار بزرگی ناشی از سال ها کج اندیشی و بدرفتاری که گاهی در پوست و گوشت ما انسان ها نفوذ کرده است وجود دارد که همت و تلاش فراوانی را می طلبد. بسیاری از ضعف های موجود در زمینه ی حمایت از حیوانات متاسفانه ناشی از رسوب اندیشه های غلط، خرافات و موهومات رایج و چیزهایی است که اصلاح آن ها سال ها تلاش و برنامه ریزی می طلبد.

هر چند نگهداری از یک پرنده یا تغذیه ی یک بچه گربه کاری بسیار ارزشمند و وظیفه ی حتمی یک حامی حیوانات است ولی با این حال به نظر نمی رسد که همه ی وظیفه ی یک حامی حیوانات در آن خلاصه شود و یا فعالیت یک تشکل حامی حیوانات بتواند در کل متوجه چنین اموری باشد، پرداختن به مسایل فرهنگی و زیربنایی میتواند چنان اثر عمیق و دراز مدتی داشته باشد که در آینده موجب تضمین امنیت حیوانات و زیستگاهشان باشد، هنگامی که در کشور ما مردم به کل از وجود مباحث حمایت از حیوانات بی اطلاعند و یا اصولا حیوانات را مستحق حمایت و عطوفت نمی دانند اگر ما هر روز حیوان بیچاره ای را نجات بدهیم و تغذیه کنیم روز دیگر ده ها حیوان جدید گرفتار اذیت و آزار و گرسنگی و بی پناهی می شوند، بنا براین باید توجه کامل و جدی به فرهنگ سازی در باره ی حمایت از حیوانات نمود و کوشید تا رسوبات پوسیده ای که زاینده ی تعدی به حیوانات است را از جامعه زدود.

 

چشم ها را باید شست  

جور دیگر باید دید 

 

 

  
نویسنده : سیاوش هوشیار ; ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٤