فاجعه اين بار در دامغان ...

برای ما مردمی که در سال 1385 در محدوده مرزهای کشور ایران و تحت عنوان ایرانی زندگی می کنیم، شنیدن اخبار بد به یک عادت تبدیل شده است.

 

متاسفانه این بار مرکز فاجعه شهر دامغان بود.

 

یک بار دیگر بی مسوولیتی و سو تدبیر مدیران حادثه ی تلخ و تکاندهنده ای را به وجود آورد.

به فاصله ای کمتر از پنج ماه یک خرس دیگر پس از خرس مقتول در تبریز به شکل ناجوانمردانه ای و این بار به دست مامورین پلیس به قتل رسیده است.

 

به جز تاسف چیزی برای گفتن پیدا نمی کنم...

 

برای همه ی انسان ها و حیوان ها متاسفم، با همه ی وجود متاسفم ....

 

  
نویسنده : سیاوش هوشیار ; ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٥