چرا از حيوانات حمايت می کنم ؟

چرا از حیوانات حمایت می کنم؟

 

این پرسشی ساده است که شاید پیش آمده باشد شما از خودتان پرسیده باشید و یا دیگران از شما پرسیده باشند، برای آن چه پاسخی داشته اید؟

 

براستی هدف ما از زنده بودن و زندگی کردن چیست؟ تحصیل، کار، زندگی خانوادگی یا ... ؟

 

من می گویم هدف اصلی هر انسانی در زندگی پرداختن به مسوولیت هایش است.

 

و چه انسان مسوولی را می توان یافت که به محیطی که در آن زندگی می کند و سایر چیز هایی که در این محیط زندگی می کنند بتواند بی تفاوت باشد؟

 

حیوانات مانند انسان ها، مانند همسایه، دوست، خواهر، برادر و فرزند ما حقی مساوی برای بهرمندی از یک زندگی خوب و شرافتمندانه و راحت دارند، آیا ما می توانیم نسبت به ستم و بدرفتاری با نزدیکانمان بی تفاوت و ساکت باشیم؟

 

پس می توانیم بگوییم: " هیچ انسان مسوولی نمی تواند نسبت به حیوانات بی تفاوت باشد."

 

  
نویسنده : سیاوش هوشیار ; ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥